Conferentie District 29 Le Havre

In oktober 2023 zijn we met 7 leden afgereisd naar Le Havre voor de conferentie van District 29. We hebben samen een huis gehuurd in Honfleur en van daaruit de conferentie bezocht. We hebben alle activiteiten bijgewoond en veel contacten opgedaan met andere Zontians. Bovendien is het altijd een goede gelegenheid de onderlinge banden te versterken.