Over ons

Zonta is een democratische organisatie – de clubleden oefenen via hun clubbestuur invloed uit op de doelstellingen
van de wereldwijde koepelorganisatie Zonta International tijdens de tweejaarlijkse internationale Conventie. Tijdens de Conventie in Hamburg in de zomer van 2022 committeerden de Zontaclubs zich aan het motto: “bouwen aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes”.

Zontaclub Groningen

In 1991 is onze club opgericht door een actieve groep vrouwen. Nu bestaat onze actieve club uit leden uit verschillende beroepsgroepen en achtergronden.
Maandelijks komen we bij elkaar bij de Social Hub in de stad Groningen waarbij we samen eten en over het algemeen een inspirerende lezing hebben over een onderwerp dat past bij onze doelstellingen. Andere gezellige terugkerende activiteiten van de club zijn onze zomeractiviteiten in juli en augustus en het kerstdiner. Ieder jaar organiseren we iets gezelligs met elkaar, zoals bijvoorbeeld een wellness weekendje.
We organiseren activiteiten zoals bijvoorbeeld een wandeling door de stad Groningen, wijnverkoop van heerlijke biologische wijnen en een tikkie actie ten bate van de fundraising van ons project. Jaarlijks zetten wij ons binnen de stad actief in voor de wereldwijde campagne Orange the World, om geweld tegen vrouwen en meisjes een halt toe te roepen.

Zonta International en Zonta Nederland

Zonta International is een wereldwijde organisatie met meer dan 26.000 leden in 1.100 Zonta-clubs in 63 landen. In
2019 vierden we ons 100-jarig jubileum en de mijlpalen die ons hebben gemaakt tot de organisatie die we vandaag zijn.
Zonta International werkt samen met organisaties en coalities die de visie van Zonta International delen in een wereld waarin vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten en waarin elke vrouw haar volledige potentieel kan verwezenlijken. Door samen te werken met gelijkgestemde organisaties vergroot Zonta International haar bereik en impact om meer vrouwen en meisjes over de hele wereld in staat te stellen hun rechten te realiseren.
Zontaclubs in Nederland zijn verenigd in area 04 van District 29 van Zonta International. Elke Zonta area heeft een
bestuur bestaand uit democratisch door de clubs in de area gekozen bestuursleden. Omdat area 04 samenvalt met
de landsgrenzen van Nederland spreken we voor het gemak over: Zonta Nederland.
Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in.
De doelstelling van Zonta komt overeen met andere serviceclubs. Zonta is dan ook lid van de Stichting Interservice
Nederland (SIN).

Lid worden